186127

14/03/2019 08:56

4111 - ING. PABLO NOGUÉS

Secundario Técnico

I. LA CATÓLICA 370 B° BOMBAL. SEGUNDA SECCION

CAPITAL

norte

Normal

HORAS CATEDRA MEDIA TÉCNICA

2

10%

1er: 15/03/19 09:45
2do: 15/03/19 10:00

Cargo 61

A término

1° 2

Educación Artística (A) Teatro

Mañana

Vi 12:15-12:55,Vi 12:55-13:35

Escuela

Todos a Casa de Gobierno

Cancelado