217852

16/05/2019 13:10

1058 - HERIBERTO BAEZA

Primario

FLORIDA S/N. CAMPAMENTOS

RIVADAVIA

ESTE

Jornada Extendida

HORAS CATEDRA COMUNES

2

50%

1er: 17/05/19 13:15

Cargo vacante

A término

6° A

Educación Artística Teatro,

Tarde

Ju 13:00-15:25

Escuela

Dicetours

Publicado