231121

10/06/2019 08:29

4087 - MANUEL IGNACIO MOLINA

Secundario Orientado

JUAN A MAZA 37. SAN RAFAEL CIUDAD

SAN RAFAEL

NO CORRESPONDE

Normal

HORAS CATEDRA MEDIA ORIENTADA

12

10%

1er: 12/06/19 10:00
2do: 12/06/19 10:15
3er: 12/06/19 10:30

52-3

21/06/2019

Formación Integral Humana

Mañana

Ma 08:00-12:00,Vi 08:25-12:25

Escuela

si

area 21 cod. 3 coordinadora pedagógica.

Cancelado