378156

30/06/2020 09:54

4198 - FRANCISCO GARCÍA

Secundario Técnico

CALLE PONONTREHUA S/N. LAS MALVINAS

SAN RAFAEL

SUR

Normal

HORAS CATEDRA MEDIA TÉCNICA

3

110%

1er: 01/07/20 10:30

40-0

24/07/2020

1° primera

Lengua Extranjera

Lu 10:55-12:55

Virtual

Cubierto